Kinh doanh online – giải pháp hữu hiệu tiêu thụ sản phẩm OCOP mùa dịch

Dịch Covid-19 đang ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các chủ thể OCOP. Các kênh tiêu thụ sản phẩm OCOP thông qua bán hàng online, livestream và giao dịch trên sàn thương mại điện tử được xem là giải pháp hữu hiệu trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp. Cơ sở sản xuất, kinh doanh của anh Lê Đình Tuấn là đơn vị tiên phong trong Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tại huyện Thanh Trì.