Quy định bảo hành

I. Điều kiện đổi trả sản phẩm

* Sản phẩm bị bục vỡ trong quá trình vận chuyển

* Phát hiện sản phẩm không đúng chất lượng hay đã quá hạn sử dụng.

* Đối với sản phẩm đóng gói nhỏ sản nếu không đúng với mô tả của khách .

II. Không bảo hành trong các trường hợp sau

* Sản phẩm bị hỏng do khách tự làm hỏng

* Sản phẩm đóng gói khách yêu cầu nhưng thay đổi

* Sản phẩm khách mua hàng sau 7 ngày

 

III. Phương thức bảo hành

* Thời gian đổi trả sản phẩm sẽ làm ngay khi nhận được thông báo và sau khi kiểm duyệt khiếu nai của khách hàng

  • Tối đa 3 ngày giải quyết xong vấn đề

IV. Qui định đổi mới Sản Phẩm

* sản phẩm bị hỏng hoàn toàn không thể vớt vát được

Lưu ý :

1/ không đổi trả sau 7 ngày