Chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực sức khỏe và sắc đẹp từ năm 2003 tới nay, trong suốt quá trình phục vụ vì lợi ích cộng đồng chúng tôi đã và đang được các cấp các ngành  ghi nhận và chứng nhận doanh nghiệp, chúng tôi là 1 đơn vị 1 cơ sở sản xuất kinh doanh thương mại và dịch vụ uy tín là điểm đến uy tín của khách hàng. dưới đây là những giải thưởng mà chúng tôi đã được trao tặng trong suốt quá trình hoạt động.