CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG

Quy định chung của chúng tôi khi bán hàng cho khách hàng

01  Đảm bảo chất lượng hàng hoá, nguồn gốc xuất xứ và tuân theo quy định pháp luật

02  Cung cấp hoá đơn cho khách hàng khi có yêu cầu

03  Chịu trách nhiệm đổi mới sản phẩm cho khách hàng khi có lỗi xảy ra.

04  Giá bán là giá cuối cùng đã bao gồm nhưng không giới hạn các loại thuế.

05  Chịu trách nhiệm đăng kí  với Bộ Công Thương

06  Bảo mật thông tin cá nhân của Khách hàng

07  Chịu trách nhiệm hàng hóa trong thời gian gửi tới khi khách hàng nhận được hàng